Verkeersveiligheidsaudit

Na het succesvol afronden van de cursus Verkeersveiligheidsaudit ben ik sinds eind 2001 gediplomeerd Verkeersveiligheidsauditor.

Een verkeersveiligheidsaudit is een eenvoudige procedure, die bijdraagt aan het vergroten van de verkeersveiligheid van uw plannen. Op de website http://www.crow.nl vindt u meer informatie over inhoud, effect en meerwaarde van de audit.

Een verkeersveiligheidsaudit wordt uitgevoerd door een expert op het gebied van wegontwerp, gedrag en veiligheid. Deze auditor is verder niet betrokken bij de besluitvorming en de uitvoering rondom het project en heeft dus een frisse kijk op het project.

Ik heb reeds 25 jaar ervaring opgedaan met het geven van een zogenaamde ‘expert opinion’, oftewel een beoordeling van een bestaande inrichting of van een planontwerp aan de hand van de Duurzaam Veilig filosofie en richtlijnen. Dit zowel in opdracht van gemeentes als van bewonersorganisaties.

Mijn stedebouwkundige achtergrond maakt het mij goed mogelijk om verkeersplannen ook te beoordelen op de kwaliteit van de inpassing van verkeersoplossingen in de ruimtelijke omgeving.

Ik werk voor een aantal gemeenten in het Noorden van het land. Omdat ik geen binding heb met de andere wegbeheerders in ons land, kan ik voor deze mogelijke opdrachtgevers onafhankelijk werken.

Reacties zijn gesloten.