Veilige schoolomgeving

In de directe omgeving van veel basisscholen is de verkeerschaos groot. Daarbij is de situatie vaak onveilig voor met name de kinderen, die zelfstandig naar school gaan.

Bij de aanpak van de verkeersonveiligheid bij basisscholen kan ik als verkeersconsulent ook het eenvoudige 3-stappenplan gebruiken, zoals dat is beschreven bij Inrichting van woongebieden. In de te formeren werkgroep kunnen vertegenwoordigers van de school, de ouders, de kinderen en de buurtbewoners participeren.

Mijn aanpak van de problematiek maakt het goed mogelijk om de herinrichting van de schoolomgeving te combineren met het stimuleren van een gedragsverbetering bij de gebruikers van de schoolomgeving: het schoolpersoneel, de ouders, de kinderen en de buurtbewoners.

Bij het in gebruik nemen van de nieuwe schoolomgeving kan in een nieuwsbrief verteld worden hoe de kinderen en hun begeleiders op een veilige manier naar school en van school weer naar huis kunnen gaan.

U kunt de nieuwsbrief van De Wijk ook hier downloaden

Reacties zijn gesloten.