Aanpak van onveilige situaties

Gemeentelijke en provinciale wegbeheerders krijgen regelmatig klachten van burgers over onveilige verkeerssituaties. Over de ernst van de onveiligheid zijn overheid en burgers het vaak oneens. Als onafhankelijk verkeersconsulent kan ik de verkeerssituatie onderzoeken. Daarbij worden naast de objectieve gegevens (verkeersinrichting, geregistreerde ongevallen) ook de subjectieve gegevens verzameld: gevoel van onveiligheid, ervaringen van gebruikers, de bijna-ongevallen. Het onderzoek resulteert in een advies over een mogelijke aanpak van de verkeersonveilige situatie.

Afhankelijk van de complexiteit van de verkeerssituatie werk ik zo’n 10 tot 16 declarabele uren aan een dergelijk verkeersadvies. Mijn uurtarief is € 90,= exclusief 21% BTW (prijspeil 2018)

Reacties zijn gesloten.